Tal og fakta

Aktiviteterne i Dinel A/S er stigende. Der er løbende nye tilslutninger og nybyggerier i forsyningsområdet, som kræver investeringer i nye forsyningsanlæg og forstærkninger af det eksisterende elnet.

 

TEKNISKE HOVEDTAL 2017 2016 2015 2014
Områdeforbrug (MWh) 957.096  956.930  948.875  939.205
Leveret el (MWh) 929.766  924.513  917.283 914.059
0,4 kV kabel (km) 2.743  2.985  2.922  2.908
10 kV kabel (km) 1.976  1.986 1.986 1.972
10/0,4 kV stationer (stk.) 2.532  2.539 2.505 2.496
60 kV kabel (km) 206  206 206  206
60/10 kV stationer (stk.) 29  29  29  29
Målepunkter (stk.) 104.068  103.067  101.723  100.237