Energispareforpligtelse

Som elnetselskab er Dinel lovmæssigt forpligtet til at bidrage til at nedbringe energiforbruget hos slutkunderne – både hos virksomheder og private.

For at sikre, at energispareindsatsen udføres til markedspris, har Dinel i 2020 udbudt sin energispareforpligtelse via tre EU-udbud. Gennem udbudsbetingelserne har vi stillet krav til, at vores samarbejdspartnere er kompetente, har erfaring og kan løse opgaven til en konkurrencemæssig pris.

Helt konkret betyder det, at vi betaler vores samarbejdspartnere for at deltage i aktiviteter, der medvirker til at reducere energiforbruget. Besparelserne opnås gennem aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Når indsatsen bliver udført for Dinel, tæller slutforbrugerens energibesparelser med i vores energispareindsats. På den måde opfylder vi vores forpligtelse til at medvirke til at reducere energiforbruget.

Vores samarbejdspartnere er dygtige og kompetente energirådgivningsvirksomheder, der kan dokumentere erfaring på området.

Dinels samarbejdsparterne

Nordisk Energirådgivning
Dansk Energirådgivning

Energispareindsats

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Dinel har, siden opstart af den lovpligtige energispareindsats fra 2006 frem til og med i dag, opfyldt de mål, der er udstukket af Energistyrelsen.

Diagram over mål og realiseret energispareindsats 2011-2019


Hvis du vil se, hvordan Dinels indberettede energibesparelser fordeler sig på sektorer og slutanvendelser, kan du hente pdf'er med de årlige oplysninger via linkene nedenfor.

Oplysninger om Dinels indberettede energibesparelser for 2012-2018

Energibesparelser for 2012

Energibesparelser for 2013

Energibesparelser for 2014

Energibesparelser for 2015

Energibesparelser for 2016

Energibesparelser for 2017

Energibesparelser for 2018

Læs mere om den lovpligtige energispareindsats