Energispareindsats

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Dinel har entreret med AURA Rådgiving om opfyldelse af selskabets energispareindsats. Dinel har, siden opstart af den lovpligtige energispareindsats fra 2006 frem til og med i dag, opfyldt de mål, der er udstukket af Energistyrelsen.

Diagram over mål og realiseret energispareindsats 2011-2018


Hvis du vil se, hvordan Dinels indberettede energibesparelser fordeler sig på sektorer og slutanvendelser, kan du hente pdf'er med de årlige oplysninger via linkene nedenfor.

Oplysninger om Dinels indberettede energibesparelser for 2012-2017

Energibesparelser for 2012

Energibesparelser for 2013

Energibesparelser for 2014

Energibesparelser for 2015

Energibesparelser for 2016

Energibesparelser for 2017

På AURA Rådgivnings hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger.

Læs mere om den lovpligtige energispareindsats