Tidsdifferentierede tariffer

Den 1. oktober 2020 indfører Dinel tidsdifferentierede tariffer.

Nederst på siden kan du se tarifferne og i hvilke tidsperioder, de er gældende efter den 1. oktober.

Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Tariffen, som du betaler til Dinel, er betaling for transport af strøm på Dinels elnet. Tidsdifferentierede tariffer varierer alt efter hvilket tidspunkt på døgnet, du bruger strøm.

Tariffen er højest på de tidspunkter af døgnet, hvor der er størst belastning af elnettet.

For almindelige forbrugere vil tariffen være højest i tidsrummet kl. 17.00-20.00 i vinterhalvåret, fordi nettet er belastet af madlavning mv. På alle andre tidspunktet er tariffen lavere, og skiftet til tidsdifferentierede tariffer vil – for den gennemsnitlige private forbruger – ikke få den samlede betaling til Dinel til at stige.

Tværtimod bliver forbrugerne belønnet, hvis de er i stand til at flytte dele af deres elforbrug til perioder, hvor elnettet ikke er så hårdt belastet.

Hvorfor indfører vi tidsdifferentierede tariffer?

Alle netselskaber i Danmark indfører tidsdifferentierede tariffer inden for den nærmeste fremtid. Vi gør det, fordi vi ønsker at være med til at tilskynde de danske elforbrugere til at flytte dele af deres elforbrug til perioder, hvor belastningen af elnettet ikke er så stor.

I takt med at samfundet bliver mere elektrificeret som en del af den grønne omstilling, vil belastningen af elnettet også stige yderligere. Det kan kræve store investeringer i elnettet, hvis det skal kunne holde til den øgede belastning.

Men hvis vi kan blive dygtige til at flytte vores forbrug og udnytte kapaciteten i det eksisterende elnet bedre, kan vi måske spare nogle af investeringerne. Og hvis vi sparer investeringerne bliver den grønne omstilling billigere for vores samfund. 

Tariffer gældende fra den 1. oktober 2020

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif A - lav  
Øre/kWh
A-B-tarif.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,53 3,14 5,03
Moms 25% 0,38 0,79  1,26
I alt 1,91 3,93  6,29
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      1.043,00
Moms 25%     260,75
I alt pr. installation     1.303,75
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif B - høj  
Øre/kWh
A-B-tarif.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 2,22 5,57 9,75
Moms 25% 0,56 1,39  2,44
I alt 2,78 6,96  12,19
       
Transportbetaling varmeforsyning* 1,80 5,15 9,33
Moms 25% 0,45 1,29 2,33
I alt 2,25 6,44 11,66
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      1.043,00
Moms 25%     260,75
I alt pr. installation     1.303,75
       
Pr. måler varmeforsyning*     1.008,00
Moms 25%     252,00
I alt pr. installation     1.260,00
       
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif B - lav  
Øre/kWh
A-B-tarif.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 3,80 8,24 13,41
Moms 25% 0,95 2,06  3,35
I alt 4,75 10,30  16,76
       
Transportbetaling varmeforsyning* 3,38 7,82 12,99
Moms 25% 0,85 1,96 3,25
I alt 4,23 9,78 16,24
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      359,00
Moms 25%     89,75
I alt pr. installation     448,75
       
Pr. måler varmeforsyning*     324,00
Moms 25%     81,00
I alt pr. installation     405,00
       
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif C  
Øre/kWh
dinel_priser_tids_tariffer_C_250px_2.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Spids
Transportbetaling 11,03 36,50
Moms 25% 2,76  9,13
I alt 13,79  45,63
     
Abonnement pr. år    Pris i kr.
Pr. måler    359,00
Moms 25%   89,75
I alt pr. installation   448,75
     

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.