d_drift_tjek.jpg

Tjeklisten, hvis strømmen er gået

Det første du kan undersøge er nabolaget. Hvis der hverken er lys hos naboer eller i gadelygterne, er der højst sandsynligt tale om et strømudfald uden for huset.

Har du en mobil eller tablet med mobiladgang, kan du evt. tjekke, om der er nye meldinger om strømudfald i dit område via vores hjemmeside.

Tjek driftsinformation på elforsyningen

Hvad kan du selv undersøge

Er der både lys i gaden og hos naboerne, er det mest sandsynligt, at strømudfaldet skyldes fejl i din egen elinstallation. Og her er der en del ting, du selv kan tjekke.

Hvor stor en del af boligen er uden strøm? Er det hele boligen eller kun dele af boligen?


Er der sprunget en sikring?

Hvis kun dele af boligen er uden strøm, er der højst sandsynligt sprunget en sikring.

Sådan tjekker du:

 1. Sluk for gruppeafbryderen til den del af boligen, som er uden strøm.
 2. Sluk derefter for alle apparater og stikkontakter i den mørklagte del af boligen.
 3. Skift sikringen og slå gruppeafbryderen til igen
 4. Tænd herefter apparater og stikkontakter i den fejlramte del af boligen en ad gangen.
 5. Hvis sikringen springer igen, er apparatet, som er årsag til fejlen, fundet.
 6. Afbryd det fejlramte apparat og skift sikringen igen.


Er relæet slået fra?

Hvis hele boligen er uden strøm, kan det være HFI/HPFI afbryderen, der er slået fra. HFI/HPFI afbryderen kan slå fra, uden der nødvendigvis springer en sikring.

Sådan tjekker du:

 1. Prøv at koble HFI/HPFI afbryderen ind igen. Kan det ikke lade sig gøre, sluk da for alle gruppeafbrydere og slå HFI/HPFI afbryderen til igen.
 2. Tænd herefter for en gruppeafbryder ad gangen. Hvis HFI/HPFI afbryderen slår fra, når du tænder for en gruppe, er den fejlramte gruppe fundet.
 3. Afbryd alle apparater, der er tilsluttet den fejlramte gruppe.
 4. Slå HFI/HPFI afbryderen til igen og tænd et efter et for apparaterne under den fejlramte gruppe.
 5. Når HFI/HPFI afbryderen igen slår fra, er det apparat, som er årsag til fejlen, fundet.
 6. Afbryd det fejlramte apparat og slå HFI/HPFI afbryderen til igen.

For at få udbedret skaden på dit ramte apparat, skal du kontakte din egen elinstallatør.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål. 

Praktiske tips

Det er en god ide at sørge for:

 • En lommelygte ved gruppetavlen
 • Ekstra sikringer ved gruppetavlen
 • At gruppetavlen er mærket, så du kan se, hvilke områder i huset sikringsgruppen forsyner