d_priser.jpg

Priser og bestemmelser

Her finder du de gældende priser, tariffer og gebyrer for Dinel. Du kan desuden finde oplysninger om de gældende bestemmelser for brug af Dinels elnet og information om, hvordan tarifferne reguleres.

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Opdateret pr. 1. april 2024. 

Priser pr. 1. januar 2021

Gebyrer - net til kunde Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Betalingsordning: Oprettelses gebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato  260,00  
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit)  1.030,00  
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op 1.120,00  1.400,00
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op, 2 måler 1.440,00 1.800,00
Nedlæggelse af målerinstallation 770,00  962,50
Nedtagning af måler (intet leverandørforhold)  950,00  1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation) 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekskl. målerinstallation)  1.490,00  1.862,50
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
Restancegebyr: Grundgebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato til betalingsdato  100,00  
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfrit)  310,00  
     
Gebyrer til el-handler via Datahub    
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  500,00  625,00
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 870,00 1.087,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  140,00  175,00
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid  650,00 812,50
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid 1.270,00  1.587,50
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid  140,00 175,00
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Opstart fogedforretning 680,00  850,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1010,00 1262,50
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport  2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet  1.070,00 1.337,50
Opsætning af kontrolmåler  1.490,00 1.862,50
Nedtagning af måler v. eksisterende leverandørforhold 960,00 1.200,00
Målergenetablering 960,00  1.200,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
Rykning for aflæsning (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  90,00  112,50
Gebyr for skønnet aflæsning  120,00 150,00
Forgæves kørsel (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 720,00  800,00
     
Gebyrer direkte til el-handler    
For sen betaling fra el-handler (momsfrit) 310,00  
Rykker til el-handler ved for sen betaling (momsfrit) 100,00  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.


Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A pr. fase, hvis andet ikke fremgår af nedenstående skema.
Beregningen svarer til GreenPowerDenmarks standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Priser pr. 1. januar 2024

Boligtype Install. Amp pr. fase/kW/MVA Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr.  inkl. moms
Parcelhuse / fritidshuse:      
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation 25 ampere 17.950,00 22.437,50
       
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse:      
Sammenbyggede boliger i bygninger med en el. to etager pr. bolig 25 ampere 14.360,00 17.950,00
       
Lejligheder:      
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 ampere (standard)   16 ampere  9.800,00  12.250,00
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 ampere (stor)  25 ampere 13.540,00 16.925,00
       
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger:      
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål  10 ampere 5.510,00 6.887,50
       
Kolonihavehuse:       
En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver 16 ampere 10.620,00 13.275,00
       
Små 1- og 3-fasede installationer:      
Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.  Max. 1 kW  1.240,00 1.550,00
       
Øvrige installationer:      
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående   25 ampere  17.950,00 22.437,50
Bolig C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.380,00 1.725,00
       
Erhverv:      
Erhverv A-høj, pr. MVA 1 MVA 680.000,00 850.000,00
Erhverv A-lav, pr. MVA 1 MVA 1.250.000,00 1.562.500,00
Erhverv B-høj, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere (ampere opgøres ved 0,4 kV) 1 ampere 1.280,00 1.600,00
Erhverv B-lav, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.330,00 1.662,50
Erhverv C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.380,00 1.725,00
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Beregningen svarer til GreenPowerDenmarks standardtilslutningsbidrag til distributionsnettet for produktion, som er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Priser pr. 1. januar 2024

  Pris i kr. ekskl. moms  
  Rød - Geozone kr./MVA Gul - Geozone kr./MVA  Grøn - Geozone kr./MVA  Standardrabat for feltoplysninger [DKK/MVA] 
A-høj+ 66.000,00 kr. 55.000,00 kr. 49.000,00 kr. 38.000,00 kr.
A-høj+maske 311.000,00 kr. 186.000,00 kr. 76.000,00 kr. 38.000,00 kr.
A-høj 661.000,00 kr. 393.000,00 kr. 153.000,00 kr. 82.000,00 kr.
A-lav 917.000,00 kr. 508.000,00 kr. 147.000,00 kr. 55.000,00 kr.
B-høj 1.693.000,00 kr. 967.000,00 kr. 317.000,00 kr. 142.000,00 kr.
B-lav 2.130.000,00 kr. 1.119.000,00 kr. 224.000,00 kr.  
C større end 50 kW (72,5 A) 164.000,00 kr. 164.000,00 kr. 164.000,00 kr.  
C eller B-lav mindre end eller lige med 50 kW Forbrugstilslutningsbidrag Forbrugstilslutningsbidrag Forbrugstilslutningsbidrag  

Se kort over geozoner i Danmark

Energinet opkræver også tilslutningsbidrag for produktionsanlæg i distributionsnettet.

Der opkrævers dels et transformerbidrag fra produktionsanlæg placeret i røde geozoner, og dels et tilslutningsbidrag til det nære transmissionsnet, der er geografisk differentieret efter Energinets opdeling i produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede områder.

Se flere detaljer og de gældende takser her: energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer/

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2024

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_tariffer_3.0_A-B_pic.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 0,63 1,26 2,51
Moms 25% 0,16 0,32 0,63
I alt 0,79 1,58 3,14
       
Effektbetaling A-lav    Kr./effektblok
Pris pr. effektblok (0,5 MW)   568,69
Moms 25 %     172,17
I alt      710,86
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.839,00
Moms 25%     709,75
I alt pr. installation     3.548,75
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2024

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_tariffer_3.0_A-B_pic.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,19 3,56 7,12
Moms 25% 0,30 0,89 1,78
I alt 1,49 4,45 8,90
       
Effektbetaling A-lav    Kr./effektblok
Pris pr. effektblok (0,5 MW) ekskl. moms   498,64
Pris pr. effektblok (0,5 MW) inkl. moms   623,30
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.706,00
Moms 25%     676,50
I alt pr. installation     3.382,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2024

Tarif B - høj  
Øre/kWh
d_priser_tariffer_3.0_A-B_pic.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 2,24 6,72 13,44
Moms 25% 0,56 1,68 3,36
I alt 2,80 8,40 16,80
       
Effektbetaling B-høj    Kr./effektblok
Pris pr. effektblok (0,1 MW) ekskl. moms   6.156,30
Pris pr. effektblok (0,1 MW) inkl. moms   7.695,38
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.706,00
Moms 25%     676,50
I alt pr. installation     3.382,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2024

Tarif B - lav  
Øre/kWh
blobid2.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 4,68 14,03 28,06
Moms 25% 1,17 3,51 7,02
I alt 5,85 17,54 35,08
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler     429,00
Moms 25%     107,25
I alt pr. installation     536,25
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2024

 

Sommertarif
april-september

d_priser_C_usv_250x682px.png
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 8,82 13,23 34,39
Moms 25% 2,21 3,31 8,60
I alt 11,03 16,54  42,99
       
 

Vintertarif
oktober-marts

  Lav Høj Spids
Transportbetaling 8,82 26,45 79,36
Moms 25% 2,21 6,61 19,84
I alt 11,03 33,06 99,20
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      429,00
Moms 25%     107,25
I alt pr. installation     536,25
       

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2024

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Egenproducent-abonnement*          
Pris ekskl. moms 1.032,00 1.032,00 1.032,00 66,00 66,00
Moms 25 % 258,00 258,00 258,00 16,50 16,50
I alt  1.290,00 1.290,00 1.290,00 80,00 80,00
           
*Ekskl. Forbrugsmålerabonnement 
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Producentabonnement          
Pris ekskl. moms 2.839,00 2.706,00 2.706,00 429,00 429,00
Moms 25 % 709,75 676,50 676,50 107,50 107,50
I alt  3.548,75 3.382,50 3.382,50 536,50 536,50
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif          
Pris ekskl. moms 0,77 2,99 5,72 11,68 22,02
Moms 25 % 0,19 1,15 2,10 2,63 6,40
I alt  0,96 3,74 7,15 14,60 27,53
           
   
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler kr./år
Pris ekskl. moms         65,00
Moms 25 %         16,25
I alt          81,25
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Abonnement for kraftværksmåler**          
Pris ekskl. moms 2.839,00 2.706,00 2.706,00 429,00 429,00
Moms 25 % 709,75 676,50 676,50 107,25 107,25
I alt  3.548,75 3.382,50 3.382,50 536,25 536,25
           
**Inkl forbrugsmåler-abonnement          
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2024

Indfødningstarif A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Indfødningstarif ekskl. moms 0,04 0,13 0,19 0,19 0,19
Moms 25 % 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05
I alt  0,05 0,16 0,24 0,24 0,24

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.

Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. april 2024

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Årlig udgift til abonnement          
Pris ekskl. moms 1.249,00 1.249,00 1.249,00 282,00 282,00
Moms 25 % 312,25 312,25  312,25  70,50 70,50
I alt  1.561,25 1.561,25 1.561,25 352,50 352,50
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Dette er Dinels bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. 15. april 2024

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Standardbetingelser

Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende. 

Se standardbetingelser

Forstå din nettarif

Er du i tvivl om, hvilke tariffer du skal betale, og hvad de differentierede tariffer betyder for dig?

Læs mere

Historiske tariffer

Find en oversigt over tarifferne for de seneste tre år.

Se historiske tariffer