Servicemål - hos Dinel er kunden i centrum

Hos Dinel sætter vi en ære i, at du har strøm i kontakten 24 timer i døgnet hele året.
Og vi lykkes faktisk 99,997% af tiden med, at sikre at vores kunder har en stabil og sikker strømforsyning.

Når der sker driftsafbrydelser -  og de sker - både planlagte og spontane, så er det vores fornemste opgave, at du kan få den nødvendige information om afbrydelsen så hurtigt som muligt.

Driftsinformation: Se seneste meddelser om afbrydelser på strømforsyningen

Servicemål og tidsfrister hos Dinel

Hos Dinel sættes kunden i centrum ved, at vi dagligt bestræber os på at opfylde følgende servicemål:

  1. Vi tilstræber at alle telefoniske henvendelser besvares inden for 5 minutter
  2. Vi tilstræber, at alle har strøm inden for 2 timer i tilfælde af et uvarslet nedbrud i elforsyningen
  3. Vi giver besked senest 2 dage før, vi er nødt til at afbryde elforsyningen ved planlagte afbrydelser
  4. Vi giver besked senest dagen før, hvis vi har brug for adgang til elmåleren - en ny tid kan selvfølgelig altid aftales
  5. Vi er på stedet, senest 1 time efter vi har fået telefonisk besked om et beskadiget elanlæg, hvor der er en sikkerhedsrisiko
  6. Vi kan kontaktes telefonisk på alle tider af døgnet


Vi har en klar ambition om, at kunden altid skal få så god en oplevelse som muligt ved en henvendelse til Dinel.

Til- eller afmeld dig besked ved strømudfald

Ingen regler uden undtagelser

Desværre kan der være situationer, hvor afbrydelser er af et omfang, hvor vi ikke kan love, at strømmen er tilbage inden for 2 timer. Og du vil i de situationer også tilsvarende kunne opleve, at ventetiden på telefonen er længere. Men det hører heldigvis til sjældenhederne.

Giv besked om skader på kabelskabe eller lignende

Har du set et kabelskab, der står åbent eller er beskadiget, eller observeret kabler der stikker op af jorden, må du meget gerne sende os en henvendelse med en kort beskrivelse af skaden eller fejlen, og hvor den befinder sig.

Vi sætter pris på din hjælp.

Besked om skader på kabelskabe

Vidste du at...

...en forsyningssikkerhed på 99,997% svarer til en gennemsnitlig afbrudstid på 10 minutter.

Gennemsnitttet for hele Danmark er 14 minutter.