d_professionelle_jumbo.jpg

For professionelle

Her finder du indhold som er relevant for dig som profesional el-installatør, entreprenør eller elleverandør.

Vejledninger for elinstallatører

Fællesregulativet

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer til lav-spændingsnettet (≤ 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til lav-spændingsnettet (≤ 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)

Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang - forbrug

Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang - produktion

Tilslutning af elproducerende anlæg

Hvis du ønsker at tilslutte et elproducerende anlæg, som solceller eller vindmøller til Dinels elnet, skal du tilmelde anlægget hos os. 

Læs om processen for tilmelding og tilslutning af elproducerende anlæg og hent alle de relevante billag.

Proces for tilslutning af elproducerende anlæg

For elleverandører 

Dinel A/S standardbetingelser pr. juni 2021

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Metodegodkendelse af standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør

Dinels priser, tariffer og gebyrer

 

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Relevante links:

Tilmeld nye installationer i Dinels forsyningområde. Husk også at lave en tilmelding, hvis der laves ændringer i eksisterende installationer. 

Gå til installationsblanket 

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet har ansvaret for at drive det overordnede transmissionsnet i Danmark. 

Energinet

På sikkerhedsstyrkelsens hjemmeside finder du, som fagperson, vejledninger, love og regler, blanketter til indberetninger m.m.

Sikkerhedsstyrelsen

Hos Energistyrelsen kan du blandt andet finde information om støtteordninger til vedvarende energi og information om regulering af elmarkedet.

Energistyrelsen

Se vilkår for tilslutning til og brug af Dinels distributionsnet for elektricitet

Tilslutningsbestemmelser for Dinel

Driftslederansvar

Find tilladelsen, der giver autoriserede el-installatører tilladelse til at udføre opgaver i Dinel A/S forsyningsområde. Det gælder tilslutning og fjernelse af stikledninger og stikledningssikringer. 

Overdragelse af driftslederansvar

 

 

Ledninger 

Skal du grave, og vil du vide, hvor vores ledninger ligger? Eller skal du have noget med, når vi alligevel har fortorvet gravet op?

Se vores ledningsoplysninger

Sikkerhedsguide

Skal du udføre 'ikke-elektrisk' arbejde på en af vores 60 kV stationer, er det vigtigt, at du læser denne guide, inden du går i gang med arbejdet. 

Se vores sikkerhedsguide