d_gron_omstilling_jumbo_1860x360px.jpg

Grøn omstilling

Dinel er en naturlig og vigtig del af den grønne omstilling.

Vi har længe været i gang med at forberede os på, at samfundet som en del af den grønne omstilling vil blive mere og mere elektrificeret.

Electrificeringen stiller store krav til vores elnet. Vi skal sikre at der er strøm nok til de mange varmepumper og elbiler, og at der er kapacitet nok i nettet til at flytte produktionen fra vedvarende energikilder, som vindmøller og solceller, ud til forbrugerne, når de har brug for det.

Solceller og vindmøller gør produktionen af energi mere decentral end vi har været vant til tidligere, og derfor stiller det nye og store krav til os som elnetselskab. 

Vil du tilslutte solceller eller vindmøller til elnettet?

Læs om processen for tilmelding og tilslutning af elproducerende anlæg og hent alle de relevante billag.

Se mere

Vi forstærker elnettet

Du vil måske opleve, at vi afbryder din strøm i en kort periode, når vi udskifter kabelskabe eller kablerne i jorden. Det gør vi, fordi vi hele tiden arbejder på at forstærke og forbedre elnettet, så du kan have strøm i stikkontakten 99,997% af tiden.

Når vi forbedre elnettet sikre vi, at elnettet er klar til at kunne håndtere den elektrificering, som er en del af den grønne omstilling – eksempelvis flere elbiler og større varmepumper.

Vi har opsat fjernaflæste målere

Dinel har udskiftet alle vores elmålere til intelligente, fjernaflæste elmålere.

Dette er også et led i den grønne omstilling, fordi målerne giver elkunderne adgang til en række produkter hos elhandlerne som afregnes time for time. Det betyder at kunderne belønnes økonomisk for at bruge strømmen, når den er grøn og billig. Målerne skal altså tilskynde elkunderne til at ændre deres forbrug.