Bestemmelser og vejledninger

Dinel A/S står for de tekniske forhold omkring elmålere og elnettet og sikre, at nettet fungerer. 

Nedenfor finder du gældende bestemmelser og vejledninger for Dinel A/S.

Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig personligt for mere information.

 

For El-installatører: 

Fællesregulativet

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer til lav-spændingsnettet (≤ 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til lav-spændingsnettet (≤ 1 kV)

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)

 

For El-handlere:

Dinel A/S standardbetingelser pr. april 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Metodegodkendelse af standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør

 

Til Forbrugere:

Dinel A/S tilslutningsbestemmelser pr. august 2018

 

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.