Bestemmelser og vejledninger

Nedenfor finder du  gældende bestemmelser og vejledninger for Dinel A/S.

Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig personligt for mere information.

Fællesregulativet

 

Bestemmelser gældende fra 1. april 2016

Den 1. april 2016 er der trådt nye regler i kraft på det danske elmarked i form af Engrosmodellen.
Dinel A/S står for de tekniske forhold omkring din elmåler og elnettet og sikre, at nettet fungerer. Se de nye bestemmelser nedenfor.

For El-handlere:

Dinel A/S standardbetingelser pr. april 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Til Forbrugere:

Dinel A/S tilslutningsbestemmelser pr. august 2018

 

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.