Datahub'en

DataHub'en er en samlet el-database over alle danske elkunder. I DataHub’en kan du få adgang til informationer som kundenavn, aftagenummer, dit elforbrug og de aftaler du har med danske el-leverandører.

Formålet med DataHub'en er at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Alle elhandlere er forpligtede til at stille adgangen til rådighed for deres kunder.

Beslutningen om DataHub'en blev truffet af daværende Klima- og Energiminister Connie Hedegaard, og administreres af det statslige selskab Energinet.dk, som også har ansvaret for, at persondatalovens bestemmelser bliver overholdt.

Læs mere om Datahub hos Energinet.dk