Intern overvågning

Dinel A/S er forpligtet til årligt at offentliggøre en årsberetning om intern overvågning. Det sker for at overholde "Bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven".

Årsberetningen indeholder oplysninger om, hvordan Dinel (tidligere AURA El-net) i det pågældende år har arbejdet for at sikre en ikke-diskriminerende adfærd, fx hvordan man behandler forretningsfølsomme oplysninger, hvordan man sikrer lige adgang for leverandører til elnettet mm.

Hent eller læs årsberetningen om intern overvågning for Dinel

Siden er  sidst opdateret 15. maj 2018