Dinel får ISO 55001 certifikat

Som et af de første elnetskaber i Danmark er Dinel blevet certificeret inden for ISO 55001-standarden. Via certificeringen får Dinel nu papir på, at de driver et velfungerende elnet med fokus på bæredygtighed, transparens og effektivisering.

Dinel har gennem en årrække arbejdet dedikeret med asset management for at sikre, at de får mest mulig værdi ud af deres anlægsaktiver, og dermed driver elnettet på den mest effektive måde. Asset management bidrager desuden til at minimere reparationer, at mindske nedetiden samt at fremme en kultur med kontinuerlige forbedringer.

”Vi ønsker at drive vores elnet på en gennemskuelig, effektiv og ikke mindst bæredygtig måde. Med vores arbejde med asset management og vores certificering har vi styringsredskaber, som giver os standardiserede måder at arbejde på, og som gør, at de som skulle ønske det, har mulighed for at få indsigt i hvordan vi arbejder med tingene,” siger Kim Olesen, chef for asset management i Dinel.

Asset management er et ledelsesværktøj, som omfatter alle dele af arbejdet i Dinel. Lige fra projektmodeller for, hvordan man bygger en ny transformerstation til retningslinjer for, hvordan kabelskabseftersyn skal foregå, til hvordan Dinel skal håndtere eksterne leverandører.

Stor og kontinuerlig indsats bærer frugt

Arbejdet med at blive certificeret har stået på længe, og har involveret alle medarbejderne i Dinel. Den enkelte medarbejder får nemmere ved at løse sine opgaver, fordi procedurerne er standardiserede og derfor løses på samme måde hver gang. Og samtidig er det en kontinuerlig forbedringsproces, fordi systemet sikrer læring og udvikling, så processerne hele tiden bliver bedre.

”Det har selvfølgelig også været et spørgsmål om tilvænning, fordi vores asset management program også kræver høj grad af dokumentation, men vi har oplevet stort engagement og dedikation blandt vores kollegaer, fordi det giver mening for dem at være med til at drive et effektivt elnet på en gennemskuelig måde,” siger Kristen Rørby, projektleder i Dinel.

Arbejdet med asset management blev således godkendt af eksterne auditører fra Bureau Veritas midt i februar, så Dinel nu kan bryste sig af et ISO 550001 certifikat.

Fremover vil Dinels planer for og arbejde med asset management bliver auditeret én gang årlig, for at sikre den fortsatte certificering.