Dinel har fuld fart på elektrificeringen

Dinel har – ligesom landets øvrige netselskaber – sendt sin netudviklingsplan i høring. Planen beskriver de investering, som Dinel forventer at skulle foretage i kabler og transformerstationer over de næste ti år. Den kommende elektrificering i Østjylland kræver solid infrastruktur til at håndtere et markant øget elforbrug til transport, industri, opvarmning og andre formål.

”Vi ser ind i en stigning på 638 procent fra 153 MW til 976 MW på produktionssiden i vores område. På elforbrugssiden ser vi ind i en stigning på 219 procent fra 953.606 MWh til 2.083.650 MWh i 2034”, fortæller Erik Kongsgaard Rasmussen, netdirektør fra Dinel.

El til varmeproduktion og transport er de mest markante drivere bag et øget elforbrug. Store varmepumper og elkedler på varmeværkerne, varmepumper i private hjem og opladning af elbiler giver store stigninger i forbruget og i de momentvise spidsbelastninger.

Netop spidserne er afgørende for hvor, hvornår og hvor meget der skal investeres. Et bud lige nu er, at Dinels re- og nyinvesteringer løber op i 2,4 mia. kr. fra 2025 til 2034.

Det er ekstremt vigtig for Dinels arbejde med Netudviklingsplaner, at store virksomheder, varmeværker, ladeoperatører, kommuner, developere m.m. kontakter Dinel så hurtigt som overhovedet muligt, når de har konkrete overvejelser om nye tilslutninger til nettet eller udvidelser af eksisterende.

”Vores ambition er at fastholde en høj oppetid i nettet, at drive det effektivt og løbende sikre, at det har kapacitet til at rumme den grønne omstillings øgede elektrificering og den stigende udbredelse af VE-produktion,” siger Erik Kongsgaard Rasmussen.

Læs mere om netudviklingsplaner hos Green Power Denmark