Dinel indfører indfødningstariffer fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indfører Dinel en indfødingstarif som kommer til at gælde for elproducenter i Dinels elnet. Producenterne skal betale indfødningstarif af den strøm, som sendes ud i elnettet.

Indfødningstariffen indføres for at dække de driftsomkostninger og det nettab, som elproducenter giver anledening til. Dinel er pålagt at indføre tariffen, fordi udligningsordningen udfases som en del af klimaaftalen 2020, og tariffen og beregningerne bag er godkendt af Forsyningstilsynet.

Indtil nu har producenter betalt et abonnement og en forbrugstarif for den strøm de har købt fra elnettet. Derudover betaler producenter en rådighedstarif for at have nettet til rådighed til at modtage strøm, når produktionsanlæggene ikke producerer.

Indfødningstariffen afregnes af de kWh, som produktionsanægget sender ud i Dinels elnet.

Hvem skal ikke betale indfødningstarif?

Hvis du købte og tilsluttede et solcelleanlæg i 2012, som derfor er tilmeldt afregningsgrupper 2 eller 6, skal du ikke betale indfødningstarif før tidligst i november 2032.

 

Mere information om indfødningstariffer for producenter

 

Tarifsatser pr. 1. januar 2023

 

Indfødningstarif A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms 0,03 0,09 0,14 0,14 0,14
Rådighedstarif inkl. moms  0,04 0,11 0,18 0,18 0,18
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.