Dinels netkunder får gratis nettarif i hele november og december 2020

En solid drift samt mange nye tilslutninger i Dinels elnet betyder, at Dinel har opsparet et overskud i 2020.

Det overskud bliver nu sendt tilbage til kunderne og derfor er nettariffen gratis for alle netkunder i Dinels område i hele november og december.

Dinel har effektiviseret sin drift og har færre udgifter end budgetteret. Desuden er Østjylland et område med både erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst, hvilket betyder mange nye tilslutninger til elnettet, både fra virksomheder og private.

Dinel er som elnetselskab underlagt Forsyningstilsynets reguleringer, og en af reguleringerne går på en indtægtsramme for selskaberne. Det er denne indtægtsramme, som nu betyder, at Dinel vælger at gøre nettariffen gratis i november og december.

For en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 4.800 kWh/år medfører rabatten en samlet besparelse på 160-170 kr. for november og december måned.

Se priser og tariffer