Færre og kortere afbrud i Dinels elnet

I Dinel er de stolte af, at det i 2020 er lykkedes dem at komme under deres mål på maksimalt 10 minutters vægtet afbrud for alle tre spændingsniveauer – 0,4 kV, 10 kV og 60kV. Resultatet blev 9,34 minutter. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet noget højere på 14,22 minutter.

Så hvorfor er Dinel så gode?

Dinel er dygtige og effektive til både at drifte og vedligeholde deres elnet. Kabler og koblingsanlæg vedligeholdes og udskiftes løbende, hvilket fører til færre fejl og medfølgende afbrud.

Dinel har stor fokus på forsyningsanlæggets alder og tilstand, og derfor er store dele af elnettet i god stand og kræver ikke voldsomt meget vedligehold.

Vi får strømmen fluks tilbage

Når strømmen forsvinder i Dinels område er den også hurtigt tilbage i forhold til landsgennemsnittet. 24,38 minutter tager det i gennemsnit ved en fejl på 10kV nettet mod 36,49 minutter på landsplan.

Og det er gået hurtigere med at få strømmen tilbage over det seneste år i forhold til 2018 og 2019. Det skyldes blandt andet Dinels arbejde med at sikre fjernstyring af anlæggene.

Når der sker et nedbrud, skulle den vagthavende i Dinel tidligere åbne sin PC, finde fejlen og ringe til to montører. De to montører skulle køre ud til stedet, hvor fejlen lå og udbedre fejlen i samarbejde med vagthavende.

Nu kan den vagthavende i mange tilfælde åbne sin PC, finde fejlen, koble strømmen om, så den løber uden om fejlen – og strømmen kommer igen.

Blandet andet derfor har Dinel planer om at ombygge en række stationer i det kommende år, så endnu mere af arbejdet kan foregå ved hjælp af fjernstyring.

FAKTA: 
Hvad betyder vægtet afbrud egentlig?

Betegnelsen det vægtede afbrud tæller forskellige former for afbrud forskelligt og efter nedenstående princip:
Akutte afbrud: 100%
Planlagte afbrud: 50%
Afbrud, som skylles tredjepartspåvirkning: 10 %
Afbrud, som skyldes fejl uden for eget netområde: 0%