En helt særlig opgave for Dinel

Strøm i stikkontakten 99,99 % af tiden kræver, at Dinel kontinuerligt forbedrer og fremtidssikrer elnettet. I foråret 2023 indebar det en helt særlig opgave, idet Dinel udvidede 10 kV nettet med nye kabler, som blandt andet blev ført under Gudensøen, som er en del af Gudenåen.

Dinel førte kablet under søen, fordi det var den korteste vej ud til forbrugerne. Jo kortere kablerne er jo mindre effekttab undervejs.

Underboringen var i alt ca. 600 m. lang og var en helt særlig opgave, fordi det er yderst sjældent, at Dinel har behov for at lave så lang en underboring. Det er krævende, fordi boringen skal være yderst præcis i både retning og dybde.

Fakta:

  • Der er brugt 27 km 10 kV kabel til hele projektet
  • Dinel har opsat 4 nye transformerstationer, som en del af arbejdet
  • De nye transformerstationer er dimensioneret til at kunne klare en belastning på ca. 3.000 Amp.
  • Underboringen af Gudensøen var ca. 600 m lang
  • På det dybeste sted er underboringen lavet 12 m. under søbunden, hvilket er ca. 15 m. under vandspejlet

I videoen nedenfor kan du se, hvordan underboringen foregik.

Underboring af Gudensøen

I foråret 2023 løste Dinel en helt særlig opgave, som en del af deres arbejde med at forbedre og fremtidssikre elnettet.

Elnettet blev udvidet med nye 10 kV kabler, som blandt andet skulle føres under Gudensøen, som er en del af Gudenåen.