Højere el-forsyningssikkerhed i Østjylland end på landsplan

22. februar 2018

Der er strøm i stikkontakten næsten hele tiden. Kun i ni minutter måtte østjyderne i Dinels netområde undvære strømmen i hele 2017. På landsplan måtte danskerne i gennemsnit klare sig uden strøm i 12 minutter.

Det viser de nyeste tal fra Dinel sammenholdt med tallene på landsplan. Hos Dinel er der tilfredshed med tallene.

”Vores løbende investeringer og vedligehold af elnettet giver færre afbrud. Det er altid ærgerligt, når strømmen går, så vi forsøger at begrænse antallet og varigheden af afbruddene så meget som muligt, siger Netdirektør Erik K. Rasmussen.  

Dinel ligger også foran landsgennemsnittet, hvis man kigger på, hvor hurtigt elforsyningen reetableres, når der sker afbrud. I størstedelen af afbruddene sker reetableringen i gennemsnit inden for 20 minutter. På landsplan bruges der cirka 30 minutter.

Dinel står for distribution af strøm til over 100.000 husstande og virksomheder i Østjylland. Dinel dækker et geografiske område fra Hinnerup i nord til Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst.