Mange skal tages i ed før et planlagt strømafbrud

Netselskaber som Dinel forsøger at være omhyggelige, når de en sjælden gang planlægger at afbryde for strømmen til forbrugerne. Stavtrup sydvest for Aarhus fik et varsel om et 15 minutters afbrud, men beboere og virksomheder slap med tre minutter.

Venlige breve, e-mails, opslag på Facebook, annoncer i lokale medier, sms’er og telefonopkald til kunder med særlig kritiske funktioner.

Sådan lyder en del af opskriften på en velforberedt strømafbrydelse fra det østjyske elnetselskab Dinel.

"Når det er en stor planlagt strømafbrydelse, det drejer sig om, forsøger vi at få hele området i tale i god tid, inden vi afbryder strømmen", siger driftsleder Michael Hytting fra Dinel i Odder.

Familier og virksomheder i Danmark oplever uhyre sjældent, at strømmen forsvinder. I gennemsnit har vi elektricitet i stikkontakterne 99,996 procent af tiden. Imidlertid er det i ny og næ nødvendigt for elnetselskaberne at afbryde strømmen for en kortere periode for at styrke den langsigtede leveringssikkerhed.

Netop det var tilfældet den 19. januar, hvor cirka 2.300 adresser med omkring 5.000 borgere blev afbrudt i Stavtrup, der ligger sydvest for Aarhus. Indtil da var hele Stavtrup-området forsynet gennem et enkelt højspændingskabel fra en 60/10 kV-transformerstation.

Flere strenge at spille på

I området er der i løbet af efteråret etableret en del nye højspændingskabler, så forsyningssikkerheden kan øges. Dinels plan var derfor at flytte forsyningen af hele Stavtrup og omegn til en anden 60/10 kV-transformerstation i det sydlige Aarhus. Dermed har Dinels kontrolrum flere strenge at spille på, hvis der sker fejl på nettet, og der skal kobles om.

"Stavtrup er et område i vækst med hensyn til både erhverv, nybyggeri og andet anlægsarbejde. Strømafbrydelsen var derfor nødvendig, for at vi kunne forbedre forsyningsmulighederne og opgradere elnettet, så det kan klare den større belastning, vi vil få i de kommende år", siger Michael Hytting.

Elnettet også i Stavtrup skal altså håndtere et større forbrug, samtidig med at det også skal kunne håndtere lokal elproduktion eksempelvis fra solceller. For ikke så mange år siden modtog Stavtrup udelukkende energi fra de store kraftværker i kæden 400-150-60-10-0,4 kV, men nu bevæger elektronerne sig i mere komplicerede mønstre.

Dialog med erhvervslivet

Dinel, var bl.a. i kontakt med Stavtrup Erhvervsnetværk om, hvornår en afbrydelse ville gøre mindst skade. Normalt er strømafbrydelser uproblematiske, men afhængigt af alder på og opsætning af diverse tekniske anlæg kan det betyde, at alarmer, betalingssystemer, routere, frysere og kølerum samt andet udstyr/anlæg skal genstartes, når strømmen kommer tilbage.

"Vores vurdering var, at vi havde brug for at koble Stavtrup fra i op mod 15 minutter for at lave vores omkobling. 15 minutter kan være lang tid for nogle kundegrupper, og pludselige afbrydelser kan ødelægge elektrisk udstyr. Derfor gik vi i dialog med lokalsamfundet, så alle var bedst mulig forberedt", fortæller Michael Hytting.

Beredskabsøvelse med i købet

Tirsdag den 19. januar blev dagen, hvor et hold montører og projektledere stod ekstra tidligt op. Klokken 5.00 blev strømmen afbrudt i hele Stavtrup by. Efter knap tre minutter var strømmen tilbage, og Stavtrup får nu sin elektricitet fra en anden transformerstation.

"Operationen gik over al forventning. Med opgraderingen af elnettet er forsyningssikkerheden i Stavtrup blevet kraftigt forbedret", påpeger Michael Hytting fra Dinel.

Som en del af den virkelige hændelse har Dinel også fået lavet en beredskabsøvelse med fokus på bl.a. intern og ekstern kommunikation ud af anstrengelserne.

Michael Hytting har efterfølgende samlet erfaringerne i en rapport. Senest tre måneder efter, at en sådan øvelse er afviklet, skal netselskabet nemlig sende en øvelsesrapport til Energistyrelsen. Rapporten skal beskrive forløbet og de erfaringer, der er høstet undervejs. Samtidig skal selskabet fortælle hvordan og hvornår, selskabet har tænkt sig at følge op på øvelsen.

"Vi har lært en masse, men først og fremmest er det vigtigt, at familier og erhvervsliv i Stavtrup nu er godt rustet til fremtiden. Vi har opgraderet deres elnet på en måde, hvor de færreste nok har lagt mærke til, at de var uden strøm i knap tre minutter", siger Michael Hytting.

Kilde: Dansk Energi