Netselskaber efterlyser smart elbil-opladning

Central og/eller decentral opladning af elbiler? Det er nødvendigt med dialog mellem stat, kommuner, netselskaber, operatører og bilister om fremtidens ladeinfrastruktur, lyder det fra Dinel og Ravdex.

Elbiler kan lade op på ejernes matrikler, på p-pladser ved boligforeninger, ved supermarkeder, langs motorveje… eller mange andre steder. Uanset hvad skal der et elnetselskab indover for at formidle elektricitet fra elnettet.

Elbil-bevægelsen er forholdsvis ung og er startet nedefra. Derfor foregår langt de fleste elbil-opladninger decentralt hjemme hos elbil-ejerne, der tapper strøm fra deres lavspændingsnet. I de fleste tilfælde sker det indtil videre uden, at netselskaberne har et større behov for at styrke deres 0,4 kV-net.

Hvis det går som i Norge – og som politikerne i Folketinget ønsker det – er benzin- og dieselbilerne på vej ud. Den teknologiske udvikling indenfor elbil-modeller går rigtig stærkt nu, og i forhold til lynopladning begynder de attraktive løsninger at presse sig på.

Med ladestationer på mange hundrede kilowatt koblet på 10 kV-nettet nærmer operatørerne sig det, der gælder for benzin og diesel: Bilisten kan på få minutter fylde energi på sin bil fra et centralt placeret anlæg.

"Vi har forsyningspligt og skal levere den nødvendige effekt. Der kan imidlertid være mange forskellige løsninger i spil, så samfundsøkonomisk er det vigtigt med dialog både med stat, kommuner, operatører og elbilejere", siger projektleder Jack Sørensen Kolding fra det østjyske elnetselskab Dinel.

Også på Nordøstfyn tænker elnetselskabet Ravdex over fremtidens lade-infrastruktur:

"Det er vigtigt, at nogle tager ansvar, så vi får opbygget en ladeinfrastruktur på en samfundsøkonomisk optimal måde", siger bestyrelsesformand Marianne Eriksen fra Ravdex, der hilser det velkommen, at Dansk Energi i forbindelse med Energiens Topmøde har rejst sagen landspolitisk, for det er en meget vigtig sag for både elnetselskaberne og de elforbrugere, der i sidste ende betaler for udbygningen af elnettet.

850.000 hjemmeladere

Hvordan lade-infrastrukturen udvikler sig, er uklart, men Dansk Energi har et bud. I analysen ’Elbilerne kommer – det er et politisk valg, hvordan vi sikrer, at elnettet bliver klart’ tager Dansk Energi udgangspunkt i, at 85 procent af opladningen af elbiler med adresse på villaveje bliver ladt op hjemme i carporten. I større byer vil opladningen i højere grad ske ved hjælp af fælles lynladere og hurtigladere.

Hvis der i 2030 er omkring en million grønne biler, kan der i 2030 være behov for 850.000 hjemmeladere, 7.500 hurtigladede og 4.000 lynladere, vurderer Dansk Energi, der inviterer Folketinget til dialog om en politisk strategi om udrulningen.

Missionen er at etablere et netværk af high-power chargers (HPC) på tværs af Europa for at sikre komfortabel elektromobilitet over lange afstande’, fastslår IONITY, der i Danmark har etableret fire anlæg i Jylland og et i Nyborg på Fyn.

Hvis elnettet skal være klar til de mange elbiler, plugin-hybrider og elektriske varevogne, skal der nemlig ud fra de opstillede forudsætninger opstilles 250 ladestandere hver dag frem til 2030 – og de mange elbiler skal nødigt lade på samme tid mellem kl. 17 og 20, advarer Dansk Energi.

For elnetselskaberne er det vigtigt, at elnettet er klar til at tage imod den grønne bil-bølge, når den tager fart. Det skal ske med milliardinvesteringer og incitamenter til at oplade elbilerne på tidspunkter, hvor der ikke er det store pres på elnettet. Altså en smart løsning.

Den grønne bølge rammer vejene

Netselskaber som Dinel og Ravdex mærker så småt, at den grønne bølge med elbiler er på vej. Dinel har for nylig været med til at tilslutte en 350 kW-lynlader ejet af IONITY hos Cirkle K på den østjyske motorvej ved Skanderborg. Dermed kan elbiler, der er designet til det, få el til flere hundrede kilometers kørsel på 5-10 minutter.

Teknisk var det forholdsvist simpelt at nettilslutte lynladestationen ved Skanderborg:

"Opgaven med var ikke så stor. Vi skulle bare sikre en afgang på en koblingsstation. Kunden har fået 80 ampere med mulighed for at udvide til det dobbelte", fortæller Jack Sørensen Kolding.

Udover det centrale anlæg er Dinel bl.a. involveret i nettilslutning af mellemstort ladeudstyr til boligforeninger, ligesom netselskabet løbende får forespørgsler på at levere flere ampere til elbil-ejere med hjemmeladere.

Dinel og andre elnetselskaber leverer selvfølgelig den ønskede ’vare’, men den teknologiske udvikling går stærk, så ifølge Jack Sørensen Kolding er det usikkert, hvordan verden ser ud om 5-10 år.

"Hvis lynladestationerne kommer ned på 2-5 minutters opladning, vil kunderne så købe de ekstra ampere derhjemme?", spørger Jack Sørensen Kolding.

Dinel leverer sammen med KONSTANT Net input til Aarhus Kommunes strategiske energiplanlægning bl.a. om, hvor solcelleparker og centrale ladestationer kan etableres gunstigt i forhold til eksisterende transformerstationer, så elnet-økonomien kan blive en el af de samfundsøkonomiske beregninger.

I en stor by som Aarhus er spørgsmålet om central og/eller decentral opladning endvidere interessant ikke mindst i forhold til de snævre gader i centrum.

Samfundsøkonomisk optimal løsning

Marianne Eriksen fra Ravdex ser gerne, at Dansk Energi udarbejder alternative scenarier, for samfundsøkonomisk og net-økonomisk er der meget stor forskel på, om elnetselskaberne skal sørge for passende elnet til tusindvis af carporte i yderste led, eller om den fremtidige opladning kommer til at ske på centrale ladestandere, der placeres optimalt for elnettet.

Der er også stor forskel på, om de mange elbilbatterier bliver et aktiv eller en belastning for elnettet, ligesom der er stor forskel på, om fremtiden står på selvkørende delebiler, der oplades på centrale stationer, eller om vi fortsat har 1-2 biler pr. familie.

"Spørgsmålet er, om de forudsætninger, vi tror på i dag, er en saga blot om 10-20 år", siger Marianne Eriksen og påpeger, at planlægningshorisonten for elnettet er over 40 år. Selv forventer hun sig meget af en standardiseret, central ladeinfrastruktur.

"I min optik skal alle ladestationer kunne bruges af alle. Jeg tanker jo heller ikke kun benzin hos Shell", påpeger Marianne Eriksen.

Et aktiv for lokalsamfundet

Lokalt går Ravdex, der er en del af nef Fonden, gerne i dialog med Kerteminde Kommune, operatører og andre interessenter om den mest optimale ladeinfrastruktur. I øjeblikket er nef-koncernen i gang med strategiarbejde for de kommende år, og her er ladeinfrastruktur til elbiler med i overvejelserne.

"Her i Kerteminde-området er der pt. ikke så mange andre lade-muligheder end hjemme i carporten, så spørgsmålet er, om det er os, der skal sørge for ladeinfrastruktur og dermed bidrage til et større hele. Vi har 16.300 netkunder og arbejder for, at området er attraktivt at bo i, og at vi skaber udvikling og tiltrækker turister. Måske kan vi blive et testområde for smart opladning af elbiler", siger Marianne Eriksen.

Kilde: danskenergi.dk

Opladning ved 150-350 kW

Både CLEVER, E.ON, Tesla og IONITY tilbyder opladning ved stadig flere kilowatt på centrale stationer. Den 350 kW-station, Dinel har leveret nettilslutning til ved Skanderborg, er rejst af IONITY, der er et jointventure mellem BMW, Daimler, Ford og Volkswagen Group sammen med Audi og Porsche. Stationen tilbyder lynopladning på op til 350 kW.