Ny 60/10 kV station forstærker forsyningssikkerheden i Brabrand og det vestlige Aarhus

Onsdag var der grillpølser og sodavand på menuen for håndværkere og et par håndfulde kolleger fra Dinel for enden af Langdalsvej i Brabrand. Anledningen var rejsegilde på Dinels nye 60/10 kV station Mariedal, der skal erstatte en udtjent og nedslidt station på samme sted. Omkring 50 år fik den nu tidligere Mariedal station i drift, og en nybygning eller totalrenovering, som det rettelig drejer sig om her, er langt fra hverdagskost.

”Sidst vi byggede en helt ny 60/10 kV station var i 2010-11 lige her i nabolaget, da udbygningen af Logistikparken i det vestlige Aarhus ud mod E45 for alvor tog fart. Vi har vel ombygninger og totalrenoveringer hvert andet eller tredje år, mens vi hvert eneste år har mindre renoveringsopgaver,” siger Erik Kongsgaard Rasmussen, direktør for Dinel.

Væsentlig for forsyningssikkerheden
Den nye Mariedal station, der kommer til at spille en væsentlig rolle for forsyningssikkerheden og dermed understøtte den positive erhvervsudvikling i den vestlige del af Aarhus, er bygget efter mere moderne forskrifter, hvor hele anlægget på nær de to transformere er under tag. Anlægsprisen ender på knap 23 mio. kr. Arbejdet med at bryde det gamle anlæg ned begyndte i foråret, og selv om rejsegildet bliver holdt 30. oktober, er der stadig omkring et halvt år endnu, inden det nye anlæg er helt færdigt.

Dinel har 28 60/10 kV stationer i forsyningsområdet, og mange af dem har en del år på bagen. Derfor er en vigtig del af den daglige drift i Dinel også asset management, hvor man kontinuerligt holder øje med anlæggene, vurderer tilstanden og hvor kritisk forsyningssikkerheden er i området.

”En beslutning om renovering, udskiftning eller ombygning bliver altid taget på baggrund af en vurdering af anlæggenes alder og tilstand, samt hvor kritisk forsyningssikkerheden er i området. Når vi så går i udbud med opgaven, er der en række forhold og regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som vi naturligvis skal overholde. I tilfældet med Mariedal stationen modtog vi derfor også tilbud på opgaven fra flere virksomheder,” fortæller Erik Kongsgaard Rasmussen.

Godt samarbejde
Projektansvarlig på Mariedal station er gruppeleder Thomas Bech Asaa, og han har stor ros til samarbejdspartnerne.

”Hele projektet er stort set gået, som vi kunne håbe, og vi kan med rette være stolte over resultatet, når vi kommer helt i mål. Totalrenoveringen af 60/10 kV station Mariedal er et vigtigt element i den fortsatte udvikling af Brabrand og Aarhus Vest, og design og udformning af stationen spiller rigtig godt ind i det miljø, den er en del af,” siger Thomas Bech Asaa.