Kristine van het Erve Grunnet og Glenn Aagesen er nye i Dinels bestyrelse

Dinel har pr. 1. januar 2024 fået to nye bestyrelsesmedlemmer, så selskabets bestyrelse bliver udvidet fra fire til seks medlemmer. De to nye medlemmer af bestyrelsen er eksterne og har ikke tidligere været tilknyttet Dinel eller AURA Koncernen.

Kristine van het Erve Grunnet er det ene nye bestyrelsesmedlem. Hun arbejder som områdechef for forsyningsstrategi for energiområdet i HOFOR, hovedstadens forsyningsselskab. Hun har desuden tidligere været branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi (nu Green Power Denmark).

"Jeg glæder mig over muligheden for at være med til at præge udviklingen og bidrage til, at vi kan komme tættere på målet for den grønne omstilling. Jeg synes, det er spændende af blive klogere på den specielle rolle, Dinel spiller i forhold til at levere den grønne infrastruktur. Og så glæder jeg mig til at bringe min erfaring og viden om det regulatoriske og stakeholdere i spil i bestyrelsen,” siger Kristine van het Erve Grunnet.

Glenn Aagesen er det andet nye bestyrelsesmedlem i Dinel. Glenn er COO hos Nordic Solar og har stor erfaring med at bygge og drive solcelle- og vindmølleparker. Ydermere er han skarp på hele værdikæden omkring grøn energi.

”Jeg ser frem til at bidrage til Dinels bestyrelse med mine erfaringer indenfor energi – og særligt grøn energi. Jeg glæder mig til at arbejde endnu mere med den grønne omstilling og være med at sikre kapaciteten og distributionen i elnettet til gavn for virksomheder og private forbrugere,” siger Glenn Aagesen.

Dinels direktion og ledelse og den øvrige bestyrelse ser også frem til samarbejdet:

”Vi glæder os meget til samarbejdet med Kristine og Glenn. De kommer begge to med stor viden og kompetencer inden for grøn om stilling og vedvarende energi. Områder som fylder meget i Dinel, og som vil komme til at fylde endnu mere i årene fremover, når vi fortsat skal udbygge elnettet og sikre stabil elforsyning i takt med, at den grønne omstilling stiller større krav til elnettet og den kritiske infrastruktur,” siger Erik Kongsgaard Rasmussen, netdirektør i Dinel.

De øvrige medlemmer i Dinels bestyrelse er Lars Kreutzfeldt Rasmussen (formand), Ivan Dybvad, Allan Kulas og Claus Ørnbjerg Christenen.

Se Dinels organisation