Østjysk netselskab gør strømmen billigere for kunderne

3. maj 2018

Nu bliver det billigere at få transporteret strøm for alle AURA Energis andelshavere. Datterselskabet Dinel sænker nettarifferne pr. 1 juni 2018 med yderligere 5%. Medregnes den tarifnedsættelse, der blev foretaget i efteråret 2017, giver det en samlet besparelse for andelshaverne på 16 mio.kr. på årsbasis.

Beslutningen blev truffet af AURAs repræsentantskab, som er selskabets øverste myndighed, og besparelsen kommer både privat- og erhvervskunder til gode. Forbrugerne i Dinels forsyningsområde fik også i november 2017 en lignende tarifnedsættelse på ca. 5%. Netdirektør hos Dinel, Erik K. Rasmussen, er glad for, at det har været muligt at reducere tarifferne to gange i løbet godt et halvt år. 

Se aktuelle priser og tariffer

”Vi ved, at det har været et stort ønske fra vores andelshavere at sænke tarifferne.  De seneste nedsættelser betyder, at Dinel fortsat er blandt de absolut billigste netselskaber i Danmark. Desuden er Dinel målt på forsyningssikkerhed også foran landsgennemsnittet, hvilket alt i alt er meget tilfredsstillende”, siger Erik K. Rasmussen.   

Forbrugerne i forsyningsområdet har i løbet af det seneste år haft strøm i stikkontakten i 99,99% af tiden. Den høje forsyningssikkerhed er sammen med tarifnedsættelserne med til at sætte yderligere skub i den tiltrækningskraft som Østjylland har i forhold til placering af virksomheder og arbejdspladser med store energiomkostninger.

Forsyningssikkerhed kræver investeringer

En stor del af det nuværende elnet står dog foran en større udskiftning, og hvis forsyningssikkerheden skal bibeholdes, kræver det væsentlige investeringer over de næste mange år. 

”Der er en investeringspukkel, ikke kun i vores område, men i hele Danmark, som vi så småt er begyndt at tage hul på. Mange af de nuværende komponenter og stationer i nettet er fra starten af tresserne og halvfjerdserne, hvor elnettet blev kraftigt udbygget, men vi har løbende sikret os kapital til de investeringer, der er nødvendige i de kommende år”, slutter Erik K. Rasmussen.

Reduktionen af tarifferne får effekt allerede fra juni måned i år. Det får effekt på både taksterne og selve abonnementet. Dinel transporterer strøm til ca. 104.000 husstande og virksomheder i det østjyske.