Ph.d.-studerende hjælper med at nedbringe strømafbrud i Dinels elnet

Kan man forudsige, hvor det næste strømafbrud vil opstå? Og kan man forhindre det?
Ph.d.-studerende Lasse Kappel Mortensen fra Syddansk Universitet har gennem et samarbejde med blandt andre Dinel udviklet en metode til at se ind i elnettets fremtid.

Lasse Kapel Mortensen har i ph.d.-projektet har blandt andet undersøgt, hvordan elnetselskaberne kan blive bedre til at finde fejl i elnettet, og hvordan de kan undgå fejl.

Den viden kan hjælpe Dinel i deres arbejde med asset management– især set i lyset af de store krav, den grønne omstilling stiller og kommer til at stille til elnettet i fremtiden. På grund af mere vedvarende energi i elnettet forventer man flere afbrud, men denne nye viden kan måske være med til at mindske antallet af afbrud.

Lasse Kappel Mortensen har, som en del af ph.d.-projektet, udviklet en metode, som kan forudse, hvor fejlene i elnettet kommer til at være – før de opstår. Fejlene vil typisk være kabler, som ligger i jorden og som går i stykker, og derfor er årsag til strømafbrud.

Data, data og machine learning

Metoden bygger på data fra elnettet. Det kan være historiske data over, hvor der tidligere har været fejl, og hvilke typer af kabler, som tidligere har fejlet. Disse data kombineres med miljømæssige betingelser, eksempelvis information om veje, vand og jordtype og det miljø, som kablerne ligger i. Ved hjælp af machine learning kan man så beregne, hvor stor den relative sandsynlighed er for, at kablerne fejler.

Hvis Dinel eksempelvis har 300 km kabel, som bør udskiftes, men de kun kan nå at skifte 25 km om året, kan den nye metode hjælpe medarbejderne med at tage stilling til, hvor det giver bedst mening at starte. Sandsynligheden for et afbrud bliver desuden kombineret med viden om, hvilke konsekvenser et eventuelt afbrud vil have – eksempelvis hvor mange kunder, som vil blive afbrudt.

Studierne viser, at 30 % af kablerne er ansvarlige for 60 % af fejlene. Så hvis Dinel skifter kablerne i den rigtige rækkefølge opnår de dels færre fejl, og dermed færre afbrud for kunderne, og dels opnår de længere levetid på de kabler, som ikke er i stykker.

Samarbejde med meget udbytte

Dinel og Syddansk Universitet har begge været tilfredse med samarbejdet, som også har været givende for begge parter:

”Jeg har været glad for at samarbejde med medarbejderne i Dinel. De har været yderst hjælpsomme, og er åbne over for forskning og de resultater, man kan opnå. Og så har Dinel den helt rigtige størrelse til et projekt, som det her. Det er repræsentativt for Danmarks elenetselskaber, og metoden og resultaterne vil derfor kunne bruges af andre selskaber,” siger Lasse Kappel Mortensen.

”Vi stiller gerne vores data til rådighed for unge mennesker under uddannelse, og vi vil rigtig gerne være med til at udvikle ny viden. Det er særligt spændende for os, når den viden kan hjælpe os i vores arbejde med asset mangement og sikre et endnu mere stabilt elnet. Og så har det været en fornøjelse af arbejde sammen med Lasse,” siger Kim Olsen, chef for Asset Mangement i Dinel.