Strøm i kontakten – også under en pandemi

Som forsyningsselskab er Dinel en del af den kritisk infrastruktur i Danmark, som understøtter samfundet. Også i en tid, hvor det er ekstra vigtigt, at der er strøm i kontakten til hjemmearbejde, -skole, og alle de andre aktiviteter, som foregår i vores pandemiramte samfund.

Dinel følger anbefalingerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne, og langt størstedelen af vores administrative personale arbejder derfor hjemmefra.

Men driftsfolk og montører udfører fortsat deres vigtige arbejde ude i samfundet, hvor de sikrer, at elnettet er driftssikkert, og også forsat vil være det i takt med, at den grønne omstilling stiller øgede krav til elnettet og dets fleksibilitet.

Stort planlagt afbrud i Stavtrup

Tirsdag var et hold af montører og projektledere ekstra tidligt oppe, fordi Dinel var nødt til at afbryde strømmen i hele Stavtrup by kl. 05.00. Tidspunktet var blevet fastsat efter fin og konstruktiv dialog med de erhvervsdrivende i Stavtrup, så strømafbrydelsen var til mindst mulig gene for butikker og andet erhverv.

Stavtrup er et område i vækst med hensyn til både erhverv, nybyggeri og andet anlægsarbejde. Strømafbrydelsen var nødvendig, da Dinel er ved at opgradere elnettet i området dels for at sikre, at elnettet er parat til fortsat vækst, men også for at sikre, at den grønne omstilling kan håndteres uden problemer. Med opgraderingen bliver forsyningssikkerheden kraftigt forbedret – og risikoen for akutte strømafbrydelser væsentligt minimeret.

Afbruddet var planlagt til at vare ca. 15 min., men efter lige knap 3 minutter var strømmen tilbage hos de knap 1.500 forbrugere, som blev påvirket af strøm.