Dinel - sikker strømforsyning

Dinel A/S står for distribution af strøm til godt 105.000 husstande og virksomheder i Østjylland. Dinel dækker et geografisk områder fra Hinnerup i nord til Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst.

Dinel råder blandt andet over:

  • Mere end 105.000 målere og dermed netkunder
  • 5.000 km el-kabler - det er mere end 250 gange rundt om Aarhus
  • 29 stk. 60/10 kV stationer
  • 33.055 kabelskabe

Dinel A/S har ansvaret for transport af elektriciteten fra Energinet.dk’s landsdækkende 400 kV og 150 kV net og ud til de ca. 105.000 forbrugere i forsyningsområdet.
Derudover har vi ansvaret for elmålere samt drift, udbygning og vedligehold af elnettet. Det er også Dinel, der står for elmålerne.
Selskabet er blandt de ti største danske selskaber inden for elforsyning.

Strømmen køber du hos en af landets mere end 50 el-leverandører.