Organisation

Dinel A/S er en del af AURA Energi koncernen.

AURA Energi er et andelsselskab. Det vil sige, at vi er ejet af vores andelshavere, som er alle, der har råderet over en elmåler fra AURA Energi.

Som andelsejet selskab har andelshaverne mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes om virksomhedens fremtid ved fx at stille op til og afgive sin stemme til repræsentantskabsvalg i AURA Energi.

Repræsentantskabsvalg afholdes hvert fjerde år – senest i 2016.