d_om_forside.jpg

Priser og tariffer gældende fra 1. april 2024

Nedenfor kan du se de priser og tariffer, som vil være gældende fra 1. april 2024.

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Priser pr. 1. april 2024

Effektbetaling A-lav     Pris i kr. 
Pris pr. effektblok (0,5 MV)     568,69
Moms 25%     142,17
I alt pr. effektblok     710,86
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2024

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Egenproducent-abonnement*          
Pris ekskl. moms 1.032,00 1.032,00 1.032,00 66,00 66,00
Moms 25 % 258,00 258,00 258,00 16,50 16,50
I alt  1.290,00 1.290,00 1.290,00 82,50 82,50
           
*Ekskl. Forbrugsmålerabonnement 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.

Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. april 2024

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Årlig udgift til abonnement          
Pris ekskl. moms 1.249,00 1.249,00 1.249,00 282,00 282,00
Moms 25 % 312,25 312,25  312,25  70,50 70,50
I alt  1.561,25 1.561,25 1.561,25 352,50 352,50
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Standardbetingelser

Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende. 

Se standardbetingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.